Hướng dẫn hãng tàu khai báo thông tin phế liệu nhập khẩu

Hướng dẫn hãng tàu khai báo thông tin phế liệu nhập khẩu

(TBTCO) - Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hỏa tốc tiếp tục hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố, các hãng tàu, đại lý hãng tàu, công ty giao nhận về khai báo thông tin trên hệ thống Emanifest (bản khai hàng hóa, các chứng từ liên quan đến thông quan điện tử đối với tàu biển).

cán bộ hải phòng

Cán bộ Cục Hải quan Hải Phòng kiểm tra lô hàng phế liệu nhập khẩu. Ảnh: Hải Anh

Cụ thể, đối với trường hợp hàng hóa xuất khẩu (XK), nhập khẩu (NK) là phế liệu, Tổng cục Hải quan yêu cầu cục hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn hãng tàu, đại lý hãng tàu, công ty giao nhận nghiêm chỉnh thực hiện đúng hướng dẫn tại các công văn trước (công văn 6889/TCHQ-GSQL và công văn 7126/TCHQ-GSQL.

Đối với trường hợp hàng hóa XK, NK không phải là phế liệu, Tổng cục Hải quan sẽ làm việc trực tiếp với các hãng tàu, đại lý hãng tàu, công ty giao nhận để thống nhất các nội dung khai manifest và điều chỉnh Hệ thống Cổng thông tin một cửa quốc gia liên quan đến phần khai và tiếp nhận thông tin manifest.

Tổng cục Hải quan đề nghị các hãng tàu, đại lý hãng tàu, công ty giao nhận căn cứ hướng dẫn tại Thông tư 50/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ khai báo khi làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh đối với phương tiện đường hàng không, đường biển, đường sắt, đường bộ và đường song, theo quy định tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP, để xây dựng kế hoạch triển khai việc khai báo manifest thống nhất với cơ quan hải quan.

Sau khi thống nhất với các hãng tàu, đại lý hãng tàu, công ty giao nhận và hoàn chỉnh Hệ thống Cổng thông tin một cửa quốc gia, cơ quan hải quan sẽ thông báo thời hạn thực hiện chính thức.

Trước đó, như TBTCVN đã đưa tin, Tổng cục Hải quan đã có văn bản 6889/TCHQ-GSQL gửi các cục hải quan tỉnh, thành phố, các hãng tàu, đại lý hãng tàu, công ty giao nhận chấn chỉnh việc khai thông tin hàng hóa xuất nhập khẩu trên Emanifest.

Tại văn bản này, Tổng cục Hải quan, chỉ đạo cục hải quan các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra và hướng dẫn các hãng tàu, đại lý hãng tàu, công ty giao nhận khai báo thông tin về phương tiện vận tải và hàng hóa xuất nhập khẩu trên hệ thống Emanifest theo đúng Chỉ thị số 27/CT-TTg (ngày 17/9/2018) về giải pháp cấp bách tăng cường công tác quản lý hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu NK.

Trường hợp các hãng tàu, đại lý hãng tàu, công ty giao nhận không khai báo cụ thể, đầy đủ thông tin của hồ sơ hải quan của phương tiện vận tải theo quy định và trường hợp hàng hóa nhập khẩu là phế liệu không khai đúng trình tự, thứ tự, không chính xác theo hướng dẫn nêu trên thì không chấp nhận khai báo, thông báo lý do chưa tiếp nhận và yêu cầu người khai hải quan khai bổ sung thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia theo đúng quy định tại Điều 67 Nghị định 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 38 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP…/.

Hướng dẫn hãng tàu khai báo thông tin phế liệu nhập khẩu

Hướng dẫn hãng tàu khai báo thông tin phế liệu nhập khẩu

Hướng dẫn hãng tàu khai báo thông tin phế liệu nhập khẩu

Hướng dẫn hãng tàu khai báo thông tin phế liệu nhập khẩu

Hướng dẫn hãng tàu khai báo thông tin phế liệu nhập khẩu
Hướng dẫn hãng tàu khai báo thông tin phế liệu nhập khẩu

Tin Khác